کار سختی هم نبوده پیامبریودن . وحی همین که یکی دو جا به من گیج ملنگ خط بدهد کافی است ...

مثل این که معمولش این باشد که آدمها چنین وقتهایی خوشحال باشند.

خوشحالم؟

/ 0 نظر / 13 بازدید