يک روز ديگر

...

وسوسه صفحه سفید.

میخواستم بنویسم .

نمی توانم.

I'm simply too worn out.

/ 1 نظر / 14 بازدید
ش.

صفحهٔ سفید، به امید نوشته‌ای دیگر، سیاهی صفحه‌های سفید زیباترین است در سیاهی زمانه. بنویس...