آلوده ام

از پای تا سر

بی هیچ تقوا ؛

لذت شکنجه

شکنجه لذت

آلوده ام

آلوده تو...زندگی

/ 3 نظر / 19 بازدید
مهرداد

من به باغ گل سرخ زير آن شاخه تر عطر را زمزمه کردم تا صبح

بيژن

درودبرگرامی همدل. تارنگارزيبايی داری. درگذشت بانوی آوازايران؛مهستی؛را تسليت عرض می کنم. خشنودمی شوم اگر به من هم سری بزنی. شادوپيروزباشی. بدرود.

ش

آلوده‌ايم...همين.